č. 3 – január 2015

Po 22 mesiacoch – a to nepočítame fázu plánovania a príprav – dorazil 31.12.2014 projekt EdTRANS SK-AT do cieľa! Veľmi nás teší úspešné zavŕšenie projektu a nastal teda čas, aby sme sa v krátkosti obzreli za poslednými mesiacmi plnými pracovných povinností i plodov tejto práce…

Záverečná konferencia EdTRANS SK-AT, 04.12.2014

Dňa 4.12.2014 sa v Bratislave konala záverečná konferencia projektu EdTRANS SK-AT organizovaná projektovým partnerom BSK (Bratislavský samosprávny kraj). Vo výborne technicky vybavenej konferenčnej sále a za účasti mnohých hostí a zástupcov partnerských inštitúcií sme (hlavný ako i projektový partner) predstavili a zhodnotili celý projekt i jeho výsledky.
 


 

 
Všetky 4 základné ciele projektu EdTRANS SK-AT, rozvoj tzv. európskej kompetencie, podpora znalosti cudzích jazykov, tvorba konceptu odborného vzdelávania a kvalifikácií a branding regiónu Centrope, sa podarilo úspešne presadiť. Mimoriadny význam mali popritom – okrem vypracovaných štúdií o systéme vzdelávania a pracovnom trhu – cezhraničné partnerstvá škôl a mobility žiakov a pedagógov, ktoré mali vždy len ten najlepší ohlas. Ako tieto aktivity prebiehali – medzi inými i Begegnungswochenende (spoločný víkend) EdTRANS SK-AT, 17.-19.10.2014 vo Viedni – a aká kreatívna a rôznorodá bola ich realizácia, si môžete pozrieť na našej webovej stránke:  http://www.ssr-web.at/edtrans_sk-at/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=118&lang=de !
 

Keďže je tento newsletter posledným zo série, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať nahliadnuť na našu EdTRANS SK-AT webstránku www.ed-trans.eu. Hádam zužitkujete niektoré z rôznorodých výsledkov nášho projektu, ktoré na nej objavíte a ktoré Vám žiaľ prostredníctvom newslettera nie je možné v dostatočnej miere predstaviť. Máme na mysli napríklad vzdelávacie materiály na výučbu rôznych špecifických predmetov, ktoré vytvorili partnerské školy. Prípadne sa môžete pomocou 173-stranového trojjazyčného EdTRANS SK-AT glosára oboznámiť s odbornou terminológiou z oblasti elektrotechniky, informatiky, fyziky, záhradníctva či ovocinárstva. Všetky výsledky projektu – vrátane štúdií – budú samozrejme aj v budúcnosti prístupné pre všetkých záujemcov!
 
Záverom by sme sa chceli srdečne poďakovať projektovému partnerovi Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK), ako i všetkým školám, ktoré sa zúčastnili na projekte EdTRANS SK-AT (HBLA u. BA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg/ BS für Gartenbau und Floristik, 1220 Wien/ BS für Maschinen- und Fertigungstechnik, 1070 Wien/ BS für Elektrotechnik und Mechatronik, 1060 Wien/ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska , 900 01 Modra/ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku, 900 45 Malinovo/ Stredná odborná škola informačných technológií, 834 01 Bratislava/ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 811 03 Bratislava/ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 841 02 Bratislava), a samozrejme strategickým partnerom (WAFF, AMS Wien, WKW-BiWi) za excelentne fungujúcu spoluprácu a obrovskú mieru angažovanosti, ktorá bola dôležitým faktorom pre úspech projektu!
 
Váš EdTRANS SK-AT tím!