Video – Prírodné zákony

 

V tomto videu sa Werner Gruber na príklade gravitačného zákona zaoberá otázkou, čo sú prírodné zákony a či ich je vôbec môžné pochopiť. Okrem toho odhaľuje tajomstvo spojené s tzv. KRUDELDIWUZ.