Logo Mollardgasse mit Rand

1. Popis partnera

Odborné učilištepre elektrotechniku a mechatroniku vzniklo vo svojej dnešnej forme v roku 1976 prostredníctvom rozdelenia odborného učilišťa na elektrotechniku 1 a elektrotechniku 2. Naša škola je spoločenstvo, v ktorom pohotovosť, ochota pomôcť a kreativita tvoria základ dobrej klímy počas vzdelávania pre žiakov/žiačky a učiteľov/učiteľky.

Učitelia a učiteľky našej školy pristupujú k vzdelávaniu každý deň s plným nasadením, aby žiakom/žiačkam ponúkli obsahovo a pedagogicky pestré vyučovanie, spoločne zvládli všetky výzvy a všetkých žiakov a žiačky optimálne pripravili na profesijný život a umožnili im získať to najlepšie možné odborné vzdelanie.

Odborné učilište pre elektrotechniku a mechatroniku dnes vzdeláva vysoko kvalitných odborníkov budúcnosti a svojim učňom poskytuje pútavú a mnohostrannú ponuku vzdelávania v oblastiach elektrotechniky, mechatroniky a techniky elektrických strojov.

Dôvera medzi žiakmi/žiačkami, učiteľmi/učiteľkami, partnermi pri vzdelávaní (okolo 20 priemyselných podnikov a 100 živností) a vedením školy je pre nás dôležitá a existuje vďaka aktívnym partnerským vzťahom školy.

Od školského roku 2010/11 sa realizuje vzdelávanie v profesii elektrotechnik podľa modelu modulového profesijného vzdelávania. Opierajúc sa o dvojročný základný modul, jedenapolročný hlavný modul ako aj alternatívny polročný špeciálny modul sa učni vzdelávajú v nasledujúcich profesiách:

Elektrotechnika

•4 hlavné moduly (3 a 1/2-ročné)
        1. Elektrotechnika a technika budov (H1)
        2. Energetická technika (H2)
        3. Technika zariadení a prevádzková technika (H3)
        4. Automatizačná technika a technika riadenia procesov (H4)


• 5 špeciálnych modulov (1/2-ročných
        1. Riadiaca technika budov (S1)
        2. Servis techniky budov (S2)
        3. Technika bezpečnostných zariadení (S3)
        4. Obnoviteľné energie (S4)
        5. Sieťová a komunikačná technika (S5)

Mechatronika (3 a 1/2-ročné štúdium)

Technika elektrických strojov (3 a 1/2-ročné štúdium)

V našej každodennej práci s odborníkmi budúcnosti sú nasledujúce heslá pre nás zažitým programom a spoločným cieľom:

 • Vzdelávanieučňov v oblasti priemyslu a živností, ako aj špeciálne vzdelávanie mladých ľudí v rôznych povolaniach v oblasti
   elektrotechniky.
 • Partnerstvo so žiakmi/žiačkami, s osobami zodpovednými za výchovu, so vzdelávacími  podnikmi a inštitúciami v oblasti
   vzdelávania.
 • Úcta je naším základným postojom. Spolupráca je založená na tolerancii, rešpekte, dôvere a lojalite nezávisle od pohlavia, veku,
   náboženstva alebo kultúry.Voľný priestor pre kritiku a osobný rozvoj.
 • Tolerancia končí pre nás tam, kde by boli prekročené etické a právne hranice.
 • Transparentnosť pri rozhodovaní, ktoré má byť v rámci hierarchického systému podľa možnosti demokratické.
 • Kvalita sa meria reflexiou našich partnerov/partneriek.
 • Zabezpečenie kvality sa realizuje permanentným vzdelávaním a ďalším vzdelávaním.
 • Internacionálnosťvďaka porovnaniam v odbornom vzdelávaní s inými štátmi prostredníctvom výmeny žiakov a učiteľov.
 • Vyučovanie zamerané na prax sa realizuje prostredníctvom projektov vedených učiteľmi/učiteľkami z rôznych profesijných
   oblastí.

Linky

pdficon large   Prezentácia Duálny vzdelávací systém v Rakúsku
pdficon large   EdTRANS prezentácia projektu
pdficon large   Prezentácia Odborné učilišteETM
fo   Fotografie z 06. - 07.11.2013 / Mobilita žiakov – Odborné učilište ETM - SPSE / Bratislava
fo   Fotografie z 04. - 05.11.2013 / Mobilita žiakov – Odborné učilište ETM - SPSE / Viedeň

2. Názov partnera a kontaktné údaje

Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik
(Odborné učilište pre elektrotechniku a mechatroniku)

Mollardgasse 87
1060 Viedeň

Telefón: 01 / 59 916 / 95 660
Fax: 01/59 916/ 99 95 660
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
domovská stránka: www.bsetm.at

3. Kontaktná osoba a funkcia

BD OSR Ing. Ernst Kollegger, riaditeľ školy
BDS Ing. Walter BRAUNSTEINER, zástupca riaditeľa školy
Karin Stettler, BEd, osoba zodpovedná za PR
Mag. Sarah Huber, osoba zodpovedná za PR