Video - Povrchové napätie vody

 

Toto video sa bližšie venuje problematike povrchového napätia vodných kvapiek a ozrejmuje, prečo je na čistenie pokožky potrebné mydlo.