Video - Pokus č. 6: Jablko a prilba

 

V tomto videu bude bližšie predstavená  a ukázaná funkcia prilby a aké dôsledky môže mať pád na hlavu pri rýchlosti 20 km/h.