SOŠIT hlinicka 11. Opis činnosti

Stredná odborná škola informačných technológií bola založená v r. 1950. Počas svojej existencie pripravovala absolventov pre oblasť pôšt a telekomunikácií. V súčasnosti aj pre elektrotechnické zamerania. V škole je od 1.9.2012 zriadené centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku a IT.

V súčasnosti máme v sieti tieto odbory:

 • technik informačných a telekomunikačných technológií,
 • poštový manipulant.,
 • mechanik počítačových sietí,
 • pracovník marketingu,
 • mechanik elektrotechnik,
 • elektromechanik – telekomunikačná technika,
 • elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika,
 • elektrotechnika – elektronické zariadenia.
 • manipulant poštovej prevádzky a prepravy,
 • poštová prevádzka

Škola je členom Zväzu elektrotechnického priemyslu, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a ASIT-u.

Spolupracujeme s týmito firmami:

 • TECTON,
 • Nemocnica sv. Michala Bratislava,
 • SIMMONS Slovakia s.r.o.,
 • KALIANT s.r.o.,
 • ELHA komplet s.r.o
 • CLEAN WAY s.r.o,
 • CNC,
 • SYLEX a.s.,
 • SUPTEL a.s.,
 • VUKI a.s.,
 • IMPROMAT – Slov. s.r.o.
 • Slovenská pošta a.s.

Škola je zapojená do viacerých projektov zameraných na skvalitnenie odborného vzdelávania. Realizujeme projekty v rámci Programu celoživotného vzdelávania podprogram Leonardo da Vinci s partnerskými školami v Ostrave a Hlubokej nad Vltavou. Cieľom výmeny je doplnenie a prehĺbenie odborného vzdelávania, ktoré uskutočňujeme u nás. Výmennú prax realizujeme s nemeckým Deutsche Telekom so školami v Rostocku, Schwerine a Neubrandenburgu. V rámci programu EdTWIN spolupracujeme s odboronou školou vo Viedni. Tento rok sme rozšírili spoluprácu o ďalšieho partnera – Střední odborná škola informačních technológií Plzeň. Uvedené projekty prispievajú nielen k skvalitneniu edukačnému procesu, ale aj k výmene a získaniu nových poznatkov pedagogických zamestnancov. Do projektov je zapojených cca 30 žiakov a 5 zamestnancov.

Sme úspešnými riešiteľmi projektov vypísaných firmami – Volkswagen, ASIT, Západoslovenská energetika a.s.. Prostredníctvom týchto projektov máme možnosť materiálon-technického vybavenia. V rámci spolupráce s ASIT sme vybudovali democentrum Amos, ktoré zahŕňa dve multifunkčné miestnosti s najmodernejšou IT technológiou. Realizujeme aj projekty vypísané Ministerstvom školstva zamerané na rozvoj COVP. Tieto projekty prispievajú nielen k materiálnemu vybaveniu ale hlavne k odbornému rastu pedagogických zamestnancov a žiakov – elektrické merania moderne, kreatívne vyučovanie v odbornom výcviku. Ďalej pracujeme v projekte Stratégie riadenia a využívania domácej energie – Biomasa.

Video

2. Názov a kontaktné údaje

Meno školy: Stredná odborná škola informačných technológií

Adresa školy: Hlinícka 1, 834 01 Bratislava

tel.: 02/ 44885001
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.web: www.sositba.sk

3. Kontaktná osoba a funkcia

PaedDr. Ján Sadloň, riaditeľ: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.