Zahradnicka Malinovo1. Opis činností

Kult zelene mocnie vo všetkých oblastiach života. Zeleň v exteriéroch aj interiéroch sa stáva súčasťou firemnej kultúry, pamätajú na ňu obce i mestá vo svojom plánovaní, v profesionálnej úprave ju chcú mať majitelia tisícok nových domov i záhrad. Vďaka záhradníkom naše životné prostredie opäť nachádza svoju rovnováhu. Rovnako kvety sú v každej dobe prirodzenou súčasťou nášho života – korunujú oslavy, úspechy, výročia, sviatky, ale i koniec ľudského života.

Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku Malinovo prispieva k renesancii záhradníctva a zelene. Škola je najstaršou záhradníckou školou na Slovensku (r. 1923), vzdialená 12 km od Bratislavy. V Bratislavskom samosprávnom kraji zastáva jedinečné miesto. Za 90 rokov bránami školy prešlo mnoho dnes už známych a úspešných záhradných architektov a floristov.

Škola je ideálna pre chlapcov a dievčatá, ktorí chcú stráviť najkrajšie roky svojho života v harmónii s prírodou v prírodne krajinárskom parku anglického typu. Pri štúdiu záhradníctva je na skok od učebne do terénu.

Súčasťou školy je Stredisko odbornej praxe, Školský internát a Školská jedáleň. Praktické vyučovanie neprebieha len v areáli školy, ale i v súkromných záhradníckych firmách a kvetinárstvach. Každoročne ponúkame študentom i zahraničné odborné praxe – Dolné Sasko v Nemecku, španielska Malorka, Francúzsko.

Absolventi sa uplatňujú v záhradníctvach, záhradníckej výrobe, sadovníckych škôlkach, veľkoobchodoch, v kvetinárstvach, v službách súvisiacich so životným prostredím, v rekreačných aktivitách v prostredí vidieka, v sadoch, v cateringových spoločnostiach alebo vytvorením si vlastnej živnosti v oblasti záhradníctva, sadovníctva, floristiky, pôdohospodárstva a lesného hospodárstva. Mnohí absolventi pokračujú i v štúdiu záhradníctva či záhradnej architektúry na vysokých školách v Nitre, Bratislave i Brne (Lednici) na Morave.

Každoročne získava škola vzácne ocenenia na floristických súťažiach doma i v zahraničí, ale i na medzinárodných výstavách. Na veľtrhu Flóra Bratislava nám bola v roku 2011 udelená Čestná cena ministerstva pôdohospodárstva SR, v roku 2012 zas Čestná cena ministerstva kultúry SR a v roku 2013 Zvláštna cena generálneho riaditeľa Incheba expo arény.

PRIPRAVUJEME PRE BUDÚCE POVOLANIA:

ZÁHRADNÍK - SADOVNÍK

Kto chce byť sadovníkom, musí myslieť s prírodou, musí jej rozumieť a musí sa s ňou učiť zaobchádzať. Je to povolanie pre ľudí, ktorí prakticky myslia, sú technicky nadaní, esteticky cítiaci, tvoriví, nápadití, telesne zdatní a manuálne zruční. Sadovník má mať vzťah k tvorbe a ochrane životného prostredia, záujem o botaniku, podnikanie a poskytovanie služieb, má byť ochotný komunikovať so zákazníkom. Sadovník pracuje predovšetkým za rysovacou doskou, počítačom a v teréne.

Kto chce byť sadovníkom, vyberá si:

  • 4-ročný študijný odbor 4211 M záhradníctvo – 26 sadovnícka a krajinárska tvorba, ukončený maturitnou skúškou,
  • 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium 4211 N záhradníctvo – 16 záhradná a krajinárska tvorba.

ZÁHRADNÍK - FLORISTA

Kto chce byť floristom, má mať estetické cítenie farieb a kompozície, fantáziu, nápaditosť a vzťah ku kráse. Je to povolanie pre ľudí, ktorí majú záujem o botaniku, podnikanie a poskytovanie služieb, obchodného ducha a sú ochotní priateľsky komunikovať so zákazníkom, sú zruční a tvoriví.

Kto chce byť floristom, vyberá si:

  • 4-ročný študijný odbor 4211 M záhradníctvo – 17 viazačstvo a aranžérstvo, ukončený maturitnou skúškou,
  • 4-ročný študijný odbor 4239 M floristika s posilneným praktickým vyučovaním, ukončený maturitnou skúškou,
  • 3-ročný učebný odbor 4569 H viazač-aranžér kvetín, ukončený záverečnou učňovskou skúškou,
  • 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium 4211 N záhradníctvo – 17 viazačstvo a aranžérstvo.

ZÁHRADNÍK

Kto chce byť záhradníkom, má mať vzťah k prírode, záhradníctvu, poľnohospodárstvu, pôde, pestovaniu rastlín, stromov, kríkov, kvetov, zeleniny a ovocia. Je to povolanie pre ľudí, ktorí sú telesne zdatní a manuálne zruční. Záhradník je ako vyučený remeselník kvalitne pripravený na trh práce a pracuje predovšetkým v teréne a obchode.

Kto chce byť záhradníkom, vyberá si:

  • 3-ročný učebný odbor 4571 H záhradník, ukončený záverečnou učňovskou skúškou,
  • 2-ročné nadstavbové štúdium 4511 L záhradníctvo pre absolventov príbuzných 3-ročných učebných odborov, ukončené maturitnou skúškou.

ŠPECIALISTA VIDIECKEJ TURISTIKY

Kto chce pracovať v oblasti vidieckej turistiky, má mať vzťah k prírode, záujem o kultúru, históriu, tradície a spoločenský život. Je to povolanie pre ľudí, ktorí uspokojujú rekreačné potreby a záujmy turistov, pracujú v službách cestovného ruchu či turistických informačných centrách. Často sa vytvárajú vlastné podnikateľské aktivity v tejto oblasti.

Kto chce pracovať v oblasti vidieckej turistiky, vyberá si:

  • 3-ročné pomaturitné štúdium vyššieho odborného vzdelávania 4221 Q vidiecka turistika.

Video

2. Názov a kontaktné údaje

Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku Malinovo

Bratislavská 44
900 45 Malinovo

Tel. +421 2 45 955 102
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Homepage: www.zahradnicka-malinovo.sk

3. Kontaktná osoba a funkcia

Mgr. Monika Ignácová, riaditeľka