Vieš, že môžešpracovaťv Rakúsku?

Každá občianka EU / každý občan EU má právo žiť, pracovať, hľadať si prácu a odísť do dôchodku v hociktorom z 27 členských štátov EU. Právne predpisy EU o voľnom pohybe pracovných síl platia aj pre krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, a síce Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Keďže Slovensko vstúpilo do Európskej únie v roku 2004, môžeš aj Ty pracovať v Rakúsku. VITAJ na rakúskom trhu práce!

Aké doklady potrebujem, ak chcem pracovaťv Rakúsku?

Ak chceš pracovať v Rakúsku, nepotrebuješ žiadne osobitné podklady. Spýtaj sa svojho zamestnávateľa, aké podklady sú pre neho dôležité (vysvedčenia, osvedčenia o ukončenom vzdelaní atď.).

Čo mám robiť, ak chcem v Rakúsku bývať?

V Rakúsku platí prihlasovacia povinnosť. Do troch dní od nasťahovania sa musíš prihlásiť na príslušnom úrade. Vo Viedni je to oddelenie pre prihlasovanie pobytu na Okresných úradoch magistrátu.

Ak žiješ alebo chceš žiť v Rakúsku po dobu dlhšiu ako tri mesiace, potom potrebuješ „potvrdenie o prihlásení k pobytu“. Toto potvrdenie vydáva príslušný úrad pre prihlasovanie pobytu.

Formulár nájdeš na tejto stránke:
http://www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen/pdf/factsheet-anmeldebescheinigung-ewr.pdf

Ako sa dostanem k svojím peniazom?

Máš už účet v banke?

Ak už máš účet v banke na Slovensku, tak sa spýtaj zamestnávateľa, či Ti bude mzdu vyplácať na tento účet alebo či si musíš otvoriť účet v niektorej z bánk v Rakúsku. V tomto prípade Ti Tvoj zamestnávateľ určite poradí!

Aké pracovné možnosti mám?

V Rakúsku existujú rôzne formy zamestnávania: Počas praxe alebo dobrovoľnej pracovnej činnosti môžeš napríklad nazbierať skúsenosti, ktoré súvisia s Tvojím vzdelaním. Rovnako sa však môžeš uchádzať aj o stabilné pracovné miesto.

Ďalšie informácie nájdeš na nasledujúcej stránke:
http://wien.arbeiterkammer.at/service/broschueren/akbox/Ein_Job_viele_Rechte.html
http://www.ifa.or.at/fileadmin/user_upload/Beschaeftigung_von_Incomings.pdf

Bližšie informácie o učňovských školách nájdeš na nasledujúcej stránke:
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/24/Seite.240000.html

Ak si ešte nedosiahol/a 18. rok života, musíš uviesť, kto je Tvojím zákonným zástupcom. To znamená, že pre Teba platia osobitné pravidlá. Informuj sa tu:
www.jugendinfowien.at/jugendrecht

Ako si nájdem vhodnú prácu?

Najprv presne porozmýšľaj o tom, čo vieš!

Vytvor si vlastný profil, v ktorom uvedieš svoje vzdelanie a kľúčovú kvalifikáciu. Toto Ti určite pomôže nájsť voľné pracovné miesta, ktoré zodpovedajú Tvojmu profilu.

Je veľa pracovných miest, rovnako je aj veľa uchádzačov! Preto musíš danej firme ukázať, prečo by prácu mala dať práve Tebe!

Ak si nie si istý/á, môžeš sa obrátiť na poradenské centrá, kde Ti určite radi pomôžu. Podporu pre vyhotovenie profilu nájdeš na internetovej stránke:
http://erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/orientierung/selbsteinschaetzung.php

Bližšie informácie o tom, aká je štandardná štruktúra žiadosti o pracovné miesto v Rakúsku, nájdeš na stránke
http://wien.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/bewerbung/index.html

Kde si môžem hľadaťprácu?

Máš viaceré možnosti, ako si hľadať prácu.

 • Online burzy práce
 • Vyhľadávače pracovných miest
 • Denná tlač
 • Voľné pracovné miesta na internetových stránkach firiem a organizácií
 • Veľtrhy práce

Tu je niekoľko linkov na túto tému: Informácie o tom, ako si môžeš nájsť prax alebo pracovné miesto, nájdeš na informačnom hárku wienXtra alebo na stránke: www.jugendinfowien.at/infos-a-z

Kto mi pomôže, ak nebudem vedieť, ako ďalej?

Ak máš otázky, alebo nevieš, ako máš postupovať, obráť sa na Komoru robotníkov, Hospodársku komoru, odborovú organizáciu alebo poradenské centrum pre mladých, kde Ti určite poradia.

Ďalšie informácie a linky nájdeš na nasledujúcej stránke:
Európska sieť pracovných príležitostí: https://ec.europa.eu/eures/page/index
Európsky portál pre mládež: http://europa.eu/youth/splash_en
AMS - Úrad práce: http://www.ams.at/; http://www.ams.at/_docs/eurespubl_de.pdf
Komora robotníkov: Informácie a brožúry: www.arbeiterkammer.at; Brožúra „Život a práca v Rakúsku“ http://www.ams.at/_docs/eurespubl_de.pdf
Hospodárska komora: www.wko.at
Úrad rakúskeho spolkového kancelára: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/k17/Seite.170000.html
Odbory: www.jugend.gpa-djp.at
Informačné centrá pre mládež v Rakúsku: www.jugendinfos.at
Európsky portál pre mládež: www.jugendportal.at

Päťtipov, ako hľadaťpracovnémiesto

Tip č. 1: Presne si rozmysli, aký druh práce hľadáš!
Neuchádzaj sa o hocijaké miesto, ale hľadaj cielene voľné pracovné miesta, ktoré zodpovedajú Tvojmu profilu.
Ak chceš absolvovať prax, tak sa obráť priamo na firmu, v ktorej by si chcel/a praxovať. Mnohé firmy nezverejňujú miesta, na ktorých je možné absolvovať prax, ale sa rozhodujú na základe žiadostí, či takéto miesta zriadia. Takže sa chop iniciatívy!

 

Tip č. 2:  Premysli si, ako sa chceš uchádzať o miesto a ako sa chceš prezentovať!
Žiadosť o pracovné miesto je ako vizitka, zanechá prvý dojem a rozhodne o tom, či Ťa pozvú na pracovný pohovor alebo nie. Dbaj na to, aby bol životopis aj fotografia aktuálna.
Z Tvojej žiadosti by malo vyplývať, prečo máš záujem o dané pracovné miesto, a preto by mala byť Tvoja žiadosť formulovaná podľa požiadaviek príslušnej firmy.
Ak si poslal/a žiadosť, tak sa môžeš ozvať aj telefonicky, ak si ešte nedostal/a odpoveď z danej firmy. Tým ukážeš, že máš záujem o pracovné miesto a danú firmu.
Stále viac firiem uprednostňuje bezpapierovú kanceláriu. Preto si presne zisti, či firma okrem online žiadosti požaduje aj zaslanie žiadosti a podkladov v papierovej forme!

Tip č. 3: Ak chceš mať dobrý prehľad, vytvor si zoznam firiem, ktorým si poslal/a žiadosť o pracovné miesto, v ktorých si sa už informoval/a a akú odpoveď si dostal/a. Takýto zoznam je dôležitý najmä v prípade, ak si sa uchádzal o pracovné miesta na internete! V prípade zamietavej odpovede sa firme napriek tomu ohlás a požiadaj, aby Tvoju žiadosť evidovala aj v budúcnosti.

Tip č. 4: Zaregistruj sa na online burze práce! Presne podľa hesla - „Prihlásiť sa a byť nájdený"!
Burzy práce ti poskytujú možnosť zverejniť vlastný profil a umožňujú zamestnávateľom vyberať si z viacerých žiadostí o pracovné miesto.
Tak, ako si hľadáš pracovné miesto, môžeš byť zároveň aj nájdený/á ako vhodný kandidát! Predovšetkým uchádzači so špeciálnou kvalifikáciou majú takto dobrú šancu nájsť si svoju vysnívanú prácu.

Tip č. 5: Ak budeš pozvaný/á na pracovný pohovor, tak sa priprav na to, ako sa budeš prezentovať, a zároveň preukáž aj záujem o danú firmu. Vopred porozmýšľaj o týchto otázkach:

 • Prečo by mala firma prijať práve mňa?
 • Prečo chcem práve toto pracovné miesto a práve v tejto firme?
 • Čo sa chce zamestnávateľ ešte od Teba dozvedieť?
 • Aké mzdové požiadavky máš?
 • Aké informácie máš o danej firme?
 • Ako môžeš zanechať dobrý dojem?