Video - Pokus č. 3: Plechovky koly

 

Tento experiment sa zaoberá rozdielom hmotnosti medzi  tekutinami obsahujúcimi cukor a tekutinami bez cukru. Werner Gruber nechá plávať štyri plechovky s rôznym obsahom.