č. 2 – Október 2014

Október sa pomaly chýli ku koncu - a projekt EdTRANS SK-AT má veľa noviniek!

Aktuálne info: Súťaž PREZI©!

Dňa 31. októbra 2014 sa končí lehota na zasielanie prihlášok do súťaže prezentácií PREZI© v rámci projektu EdTRANS SK-AT! Do dnešného dňa sme dostali mnohé kreatívne prezentácie, ktoré budú zaradené do súťaže.
Pripomíname: EdTRANS SK-AT organizuje súťaž PREZI© pod názvom “Dream Jobs Around the World”. Školské tímy z partnerských regiónov boli vyzvané na to, aby sa zamysleli nad svojimi „vysnívanými povolaniami“ - bez ohľadu na to, kde sa tieto povolania dajú na svete vykonávať - a aby sa informovali o možnostiach vzdelávania, ktoré je potrebné na výkon príslušného povolania, a aby následne predstavili zozbierané informácie s uplatnením čo najväčšej kreativity v prezentácii PREZI©. Hlavný partner pre tento účel zverejnil na internetovej stránke projektu zopár pomôcok (príklad prezentácie PREZI© ako aj tutoriál o tvorbe prezentácií PREZI©).
A ako tento projekt pokračuje? Po ukončení lehoty na zasielanie prezentácií bude na facebookovej stránke projektu počas prvého novembrového týždňa prebiehať online hlasovanie o prezentáciách PREZI©. Najlepšia prezentácia z regiónu bude odmenená výletom do susedného regiónu (medzi 18. a 25.11.2014), vrátane bohatého a napínavého denného programu.
Takže: zotrvajte v hre - Váš lajk na facebooku rozhoduje!

To bol október 2014

Aj v októbri sa konali viaceré podujatia v rámci projektu EdTRANS SK-AT. V čase od 30.09. do 02.10.2014 navštívili žiaci a žiačky projektovej školy EdTRANS SK-AT  - Vyššej odbornej školy pre vinárstvo a ovocinárstvo v Klosterneuburgu svoju partnerskú školu v Modre. Ďalšia akcia mobility bola realizovaná dňa 22.10.2014, a to medzi Odbornou školou pre záhradníctvo a floristiku a jej partnerskou školou – Strednou odbornou školou záhradníckou  Gustáva Čejku v Malinove. V nasledujúcich dňoch budú záznamy z týchto návštev zverejnené na internetovej stránke projektu. Na konci mesiaca sa následne dňa 22.10.2014 konala v Európskej kancelárii Mestskej školskej rady pre Viedeň prezentácia študijných výsledkov, ktorú realizovala spoločnosť Paul Lazarsfeld Gesellschaft für Sozialforschung. Ak ste sa nemohli na tomto podujatí zúčastniť, môžete si na internetovej stránke projektu pozrieť video záznam z prezentácie, ktorý tam bude vložený v nasledujúcich dňoch!

Nasledujúce termíny

X 1. novembrový týždeň 2014: fáza hlasovania v rámci súťaže PREZI©
X 17.-25.11.2014: výlety víťazných tried zo súťaže PREZI© do Bratislavy a Viedne
Ďalšie informácie o minulých a budúcich podujatiach - ako aj o výsledkoch nových projektov –  nájdete na stránke www.ed-trans.eu!
 
S pozdravom
tím EdTRANS SK-AT!