logo Vinarska skola MODRA

1. Opis činností partnerskej inštitúcie

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre (SVOSMO) patrí k najstarším odborným školám na Slovensku. Bola založená v roku 1884 v Bratislave a v Modre sídli od roku 1922. Jej prvým riaditeľom bol Karol Engelbrecht a jej súčasným riaditeľom je Mgr. Slavomír Zoch.

Hlavným odborom školy je vinohradníctvo a ovocinárstvo. Všetci uchádzači sa vzdelávajú vo všeobecno-vzdelávacích (napr. slovenský jazyk, matematika, biológia, informatika, atď.) a odborných predmetoch (vinohradníctvo, ovocinárstvo, technológia vína a nápojov, ekonomika, manažment, marketing, atď.).

Podľa svojho záujmu sa študenti ďalej špecializujú vo vybraných odboroch ako je podnikanie, agroturistika a somelierstvo. Učebný plán týchto odborov je v tretích a štvrtých ročníkoch doplnený ďalšími odbornými, resp. voliteľnými, predmetmi. Študenti ukončujú štúdium maturitnou skúškou a získavajú úplné stredoškolské odborné vzdelanie. Súčasťou štúdia a aj maturitnej skúšky je aj štúdium cudzieho jazyka, a to buď anglického alebo nemeckého. Vo svojom vzdelávaní môžu absolventi pokračovať v pomaturitnom štúdiu na strednej škole a na vysokej škole ľubovoľného zamerania.

Naša škola poskytuje široké možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu. Absolventi môžu pracovať v štátnych a súkromných vinohradníckych, vinárskych a ovocinárskych podnikoch; v poradenských službách a v podnikaní; v obchodných, vinárskych službách vo vinárskych podnikoch a službách v organizáciách poskytujúcich služby v agroturistickom sektore; v informačných a turistických kanceláriách, v hoteloch, reštauráciách, vinotékach a gastronomických zariadeniach vyššej kategórie; vo firmách zabezpečujúcich catering, vo vinotékach a špecializovaných predajniach na alkoholické nápoje.

Na svoje budúce povolanie sa študenti pripravujú počas celého štúdia. Zúčastňujú sa rôznych súťaží, ktoré ich motivujú k lepším výkonom a záujmu o štúdium, napr. Rez ovocných drevín o zlaté nožnice, Rez viniča o zlaté nožnice, Mladý Someliér, SOČ a jazykové súťaže. Bývajú dôležitými členmi tímov veľkých akcií, vďaka ktorým dostávajú aj ponuky práce v zahraničí, ako napr. celosvetová vinárska súťaž Concour Mondial de Bruxelles 2013.

Ruka v ruke s úspechmi a prezentáciou našej školy ide aj spolupráca s rôznymi partnerskými školami. SVOSMO sa podieľa už niekoľko rokov na rôznych zahraničných projektoch, kde sa snaží upriamiť pozornosť študentov na možnosti práce v zahraničí, a taktiež aj na dôležitosť cudzích jazykov. Medzi takéto projekty, vďaka ktorým mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa odbornej praxe v Amerike (do roku 2010) a v Rakúsku, patrí napr. projekt Comenius Socrates, Comenius Wieselburg a EdTrans.

Video

2. Názov partnerskej školy a kontaktné údaje

Meno školy: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
Adresa školy: Kostolná 3, 900 01 Modra

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: svosmo.edupage.sk
telefón: +421 x 033/6472579 riaditeľ

3. Kontaktná osoba

Mgr. Slavomír Zoch, riaditeľ Strednej odbornej školy vinársko -ovocinárskej