Video - Pokus č. 1: Padajúce fľaše

 

V tomto pokuse sa budeme zaoberať otázkou, akou rýchlosťou padajú telesá s rôznou hmotnosťou. Za týmto účelom necháme spadnúť dve fľaše rovnakého tvaru, no s rozdielnym množstvom obsahu a budeme pozorovať, ktorá z fliaš spadne na zem ako prvá.