To bola súťaž EdTRANS SK-AT Prezi:

V rámci projektu EdTRANS SK-AT sa v októbri 2014 konala súťaž na tému „Dream jobs around the world“. Úlohou žiačok a žiakov, ktorí sa na súťaži zúčastnili, bolo vytvorenie prezentácií, pomocou ktorých by predstavili svoje tri vysnívané povolania. Súťaž bola ohlásená prostredníctvom Facebooku, newslettera, webových stránok a plágátov. V rámci súťaže vznikol i návod na používanie softvéru Prezi, ktorý je na webstránke projektu naďalej prístupný všetkým záujemcom i po skončení súťaže.

Súťaž Prezi v číslach:

Trvanie súťaže: 2 mesiace (01.09. – 31.10.2014)

Možnosť hlasovať prostredníctvom Facebooku: 1 týždeň (01. – 07.11.2014)

Počet účastníčok a účastníkov súťaže: 105

Počet zaslaných prezentácií: 96

Počet zúčastnených škôl: 10

Počet „páči sa mi to“-klikov: 1597

Príspevky si pozrelo: viac než 15.000 užívateľov

Víťazná prezentácia AT:

Víťazná prezentácia SK:

Plagát

Plakat SK-AT web

Fotky z výletu víťazných tried

fo   21.11.2014 / Výlet AT víťaznej triedy do Bratislavy