newsletter č.1 – september 2014

Vitajte!

Vitajte v našom prvom EdTRANS AT-SK newsletteri. Radi by sme Vám poďakovali za to, ze ste sa prihlásili k odberu. Sľubujeme Vám vzrušujúce a zaujímavé čítanie v priebehu ďalších mesiacov.

Čo je EdTRANS AT-SK?

EdTRANS AT-SK – prechod zo školy do práce – je projektom cezhraničnej spolupráce medzi bratislavským (SK) a viedenským (AT) regiónom. Cieľom projektu je zblížiť tieto dva regióny centrálnej Európy a predovšetkým zlepšiť kariérne príležitosti mladých ľudí z oboch regiónov, ktorí prechádzajú zo školského do pracovného prostredia.

Ako EdTRANS AT-SK zlepšuje kariérne príležitosti mladých ľudí?

EdTRANS AT-SK si zvolil multidisciplinárny prístup na zlepšenie kariérnych príležitostí pre našich mladých:
Zahraničné mobility: mladí ľudia majú príležitosť navštíviť partnerský región a zažiť každodenný život svojich rovesníkov. Počas jedno­ alebo viacdňových exkurzií do Bratislavy či Viedne majú príležitosť navštíviť školy, nadviazať kontakty so svojimi zahraničnými spolužiakmi, prezrieť si továrne i firmy a okúsiť každodenný život partnerského regiónu.
Jazyková podpora: aby sa študentom čo najviac uľahčila ich vzájomná komunikácia, bude im zabezpečená slovenská či nemecká jazyková podpora.
eLearning: žijeme v digitálne dobe, kedy je pre mladých ľudí úplnou samozrejmosťou, že sú denne konfrontovaní s technológiou, ktorú využívajú od útleho dectva. To je dôvod, prečo sa i EdTRANS rozhodol využiť čo najviac digitálnych médií a prezentovať vyučovacie materiály i informácie o partnerských regiónoch v digitálnej forme.

Čo pripravujeme?

EdTRANS AT-SK organizuje v septembri veľkú súťaž prezentácií PREZI©: „Dream Jobs Around The World“ (Vysnívané joby z celého sveta). Tímy študentov z oboch partnerských regiónov budú požiadané, aby si zvolili svoj „vysnívaný job“ kdekoľvek na svete (napríklad byť drevorubačom v Kanade či pilotom F1 v Taliansku), prepátrali, čo by museli vykonať, aby daný job získali a následne tieto informácie čo najlepšie odprezentovali pomocou PREZI©. V rámci projektu bude samozrejme k dispozícii ukážková prezentácia, rovnako ako i stručný manuál, ako PREZI© prezentáciu vytvoriť. Online hlasovanie sa potom uskutoční na Facebooku© a najlepšie prezentácie budú ocenené.
Ďalšie informácie o súťaži nájdete na EdTRANS AT-SK webstránke, tak buďte naladení! Ešte raz Vám ďakujeme, že ste sa prihlásili k odberu nášho newsletteru.

So srdečným pozdravom,
Váš EdTRANS AT-SK tím